róż lila

87 tekstów – auto­rem jest róż li­la.

* *

nie skaczę z kwiat­ka na kwiatek, jes­tem kwiatkiem 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 09:52

my kwjaty

idę spać
a przyszło mi w środ­ku miłości odchodzić
czy to ład­nie tak
stół zos­ta­wiać zas­ta­wiony mle­kiem i miodem płynący kran
i poez­ji sztuczny kwiat
przekwitnie
a praw­dzi­wa miłość
przenigdy. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 października 2017, 20:35

z tarczą lub na tarczy

ze­gar wy­bił północ
te­raz ja za­biję czas
idę spać 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 października 2017, 00:51

piękło

idę spać
a po śmier­ci pew­nie, dob­ro­wol­nie i w nagrodę
pójdę do piekła
tam przy­naj­mniej nie ma zwierząt i nikt się nad ni­mi nie znęca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 października 2017, 19:23

czy ostatni raz boli

samotność
to (nie) jest do końca tak

chadzam spać
z namaszczeniem

z nadzieją
że to będzie mój os­tat­ni raz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 października 2017, 21:23

* *

sto­liczku nak­ryj mnie 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 26 października 2017, 09:56

dwa skrzydła na krzyż 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 października 2017, 20:06

* * *

su­geru­jesz, roz­wi­jaj się. ow­szem, mogłabym kłębek nerwów roz­winąć, mogłabym wydzier­gać so­bie w lot niebies­kie skrzydła, może na­wet nad przy­tul­nym gniaz­dkiem mogłabym za­wisnąć, ale po co mi to? mo­je skrzydła byłyby zaw­sze na­pięte, drżące i płoche, to już le­piej po­zos­tać przy kocie 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2017, 13:02

trik tak

miłość nie zna się na ludziach
nie zna się na­wet na zegarku
to na którą się umówimy
na którą bądź
będę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 października 2017, 09:28

chodźmy spać

umiera się wiele razy
czy chcesz przeżyć ze mną swój pier­wszy raz?  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2017, 21:03

róż lila

hornografia Odtwórz

Zeszyty
  • arka nowego – zap­rawdę nie wiem, cze­go ten człowiek chce. ubzdu­rał so­bie, że pew­ne słowa po­siadają pew­ne znacze­nia, które muszą sta­le po­siadać. któż może mi zab­ro­nić tu wziąć słowo, tam znacze­nie i po­wiązać je ze sobą? (georg chris­toph lichten­berg)

  • częstopis – pro­za dnia to ko­bieca poez­ja (józef bułato­wicz)

  • my kwjaty – kiedy pęka pąk - czy to nie bo­li? (euge­niusz za­miatin)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

róż lila

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

przedwczoraj, 23:26róż li­la sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

przedwczoraj, 22:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, to naj­większy skarb [...]

przedwczoraj, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st * * 

przedwczoraj, 15:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli już ser­wo­wać so­bie [...]