róż lila

130 tekstów – auto­rem jest róż li­la.

proszek do pieczenia

drep­tam tam i z pow­ro­tem bo­symi stopami
a dro­ga do snu jest usłana łzami
sól na rany
rosnę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2018, 22:11

lobo

szy­kuję się do drogi
swo­je dob­ra­noc (naj­droższe kocha­nie) do ust wkładasz mi
mogę przep­ra­wiać się przez styks 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2018, 22:38

jaból

widział kto kiedy
żeby dwie połówki jabłka się ze sobą żarły konsumowały
więc tyl­ko (kochanie)
us­ta mo­je cier­pkie od bólu przykładam do two­jej obi­tej skóry le­kar­stwo na miłość miłość 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 lutego 2018, 20:53

* *

nie lu­bię mieć ocho­ty, ale tęsknoty 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 lutego 2018, 22:18

majenie

ko­rona mu z głowy spadła
i ręce opadły
jest martwy
papier
na­noszę mu
konary
gałęzie
liście
kwiaty
mo­tyle z brzucha wypruwam
na wiatr rzucam
poeci tak mają 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 stycznia 2018, 11:55

supersam

widział kto kiedy
żeby dwie połówki jabłka się zeszły zrosły
będziemy znów ra­zem kiedy śmierć nas połączy (kochanie)
a tymczasem
zgaś światło
gdzieś tu w su­per­sa­mot­ności w lodówce na półce
niedobranoc 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 stycznia 2018, 23:42

wycieczka do co

podobno
zwierzęta w zoo
nie znają in­ne­go życia
i jest im dobrze

ja też nie znam in­ne­go życia
a jed­nak tęsknię przeogromnie
duszę się
miotam 

(mówią do nas) masz
banana
penisa
pot­rzy­maj sobie  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 stycznia 2018, 20:25

fac(ja)(ty)

idę spać
a dzi­siej­szej no­cy idę przez facebook
zbierają zna­jomych, jak grzy­by po deszczu
nieprawdziwki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2018, 22:03

peace and piec

siedzimy
w pokoju
krzesło trzy­ma no­gi na stole
kto mu zabroni 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2018, 14:53

pojutrze

jut­ro będzie futro
a dziś skóra mierzi
idę spać
na palcach
jak naj­da­lej od siebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 stycznia 2018, 22:38

róż lila

hornografia

Zeszyty
  • częstopis – pro­za dnia to ko­bieca poez­ja (józef bułato­wicz)

  • my kwjaty – kiedy pęka pąk - czy to nie bo­li? (euge­niusz za­miatin)

  • supełnowa – zap­rawdę nie wiem, cze­go ten człowiek chce. ubzdu­rał so­bie, że pew­ne słowa po­siadają pew­ne znacze­nia, które muszą sta­le po­siadać. któż może mi zab­ro­nić tu wziąć słowo, tam znacze­nie i po­wiązać je ze sobą? (georg chris­toph lichten­berg)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

róż lila

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 11:56róż li­la sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

wczoraj, 11:53róż li­la sko­men­to­wał tek­st Poza przes­trzen­nie wychodzę i pow­ra­cam. Rucho­ma [...]

wczoraj, 08:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st proszek do pie­cze­nia

przedwczoraj, 21:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st cierpienie jest po to [...]

przedwczoraj, 15:35yestem sko­men­to­wał tek­st (swo)body

przedwczoraj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st (swo)body

przedwczoraj, 02:34MyArczi sko­men­to­wał tek­st dokarmianie dob­rej kar­my

18 lutego 2018, 00:20yestem sko­men­to­wał tek­st proszek do pie­cze­nia

18 lutego 2018, 00:09róż li­la sko­men­to­wał tek­st proszek do pie­cze­nia

18 lutego 2018, 00:07yestem sko­men­to­wał tek­st proszek do pie­cze­nia